...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންފަށްވަރި
ނ.
(1) ފިރިހެނަކު ވިދިވިދިގެން ތިންފަހަރު އެއްއަންހެނަކާ އިނދެކުރާ ވަރި.
(2) ވިދިވިދިގެން ނޫންގޮތަކަށްވެސް ފިރިހެނަކު އެއްއަންހެނަކާ ތިންވަނަ ފަހަރު ކައިވެރިކުރުމަށްފަހު ކުރާ ވަރި.
(3) ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާޔާ ދިމާއަށް ތިންފަށްވަރިޔަކުން ވަރިކޮށްފީމޭ ބުނެކުރާ ވަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިނެފަޓެވަރި . ތިންފަށްކުރުން . ތިންފަށްވަރި . ތިންފަށްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ