...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންފަށްވުން
މ.
(1) އަންހެނަކު ވިދިވިދިގެން ތިންފަހަރު އެކަކާ އިނދެ ވަރިކުރުން.
(2) ވިދިވިދިގެން ނޫންގޮތަކަށްވެސް އަންހެނަކު އެއްފިރިހެނަކާ ތިންވަނަ ފަހަރު ކައިވެރިކުރުމަށްފަހު ވަރިވުން (3) ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާޔާ ދިމާއަށް ތިންފަށްވަރިން ވަރިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިންފަޓެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ