...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންފަތް ކައްޓަލަ
ނ.
ކައް ޓަލައިގެބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ކައްޓަލައިގައި ފަތުގެތިންތުނޑުހުރެއެވެ.
މިކަށްޓަލައިގެ ފަތް ދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިކައްޓަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ