...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންފުޅީބެރު
ނ.
(1) އިހުގައި ހުކުރު ދުވަހު ނުވައެއްޖެހީމާ ނާބުސްޚާނުންޖަހާ ބެރެއް.
މިބެރުޖަހާނީ ދުންމާރިއާއި ތާޅަފިލި ފުމެމުންނެވެ.
(2) ހަތްފިޔަވަޅުބެރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ