...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންދަނޑިއާއެއްލުން
މ.
ސަމާގައި ކުޅިޖަހާއިރު ކުރާކަމެއް.
މިކަންކުރާގޮތަކީ ހަތަރުމީހުން ހަތަރު އޮނު ހިފައިގެން ތިބެ އޭގެތެރެއިން އެކަކު އަނެއްތިން މީހުނާ ހަމަލާދިނުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ