...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންތިންފަށްކުރުން
މ.
ވުޟޫކުރުމުގައި އެއްގުނަވަނަކަށް ވިދިވިދިގެން ތިންފަހަރު ފެންލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިންތިންފަށްކުޅައުން . ތިންތިންފަށްކެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ