...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންތެލުކެއްކުން
މ.
ގިތެލާއި، ތިލެލާއި، ކާށިތެލާއި، މިތިންތެޔޮ އެއްކޮށްގެން އެ ތެލުގައި ބޭހެއް ކެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ