...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިންގުދުކާފު
އަރަބި އަކުރު ލިޔުމުގައި ލިޔެއުޅޭ ގޮތެއް.
މިއަކުރު އޮންނާނީ މި ގޮތަށެވެ.
ކ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަނޑިކާފު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ