...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރަ
ނ.
(ސ) ތިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރު . ހިތިރަހަދިނުން . ހިތިކަން . ހިތިވުން . ހިތިފިލުން . ހިތިފިލުވުން . ހިތިދަނޑި . ހިތިގަސް . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ހުއިސުން . ނިޔަނދުރު . ރަހައެނގުން . ރަތްކެއު . ކަނދިލިކެޔޮ . ކަޅުކޭ . ކަޅެކޭލެ . ކާޅުމުރާކި . ވިހަބަށި . ވެހަފަޅޯ . މައިރަށް . މާރަށް . މުއްރު . ފަތްކެޔޮ . ލޮނުހިތި . ސަންފާކެޔޮ . ސީނެކޭލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ