...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރާވުން
މ.
މީހަކު ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ވެއްޓި ބިންމައްޗަށްޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތާވުން . ފަޗަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ