...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރިނާކޮޅު
ނ.
އިހުގައި ދުއްވި ސަރުކާރުގެ ނަވެއް.
މިނަވުގެ ނަމަކީ އިސްކޫނަތު ފަތުހުއް ސަލާމެވެ.
ތިރިނާކޮޅު ކިޔަނީ މުދައު ބަރުކުރީމާ ފެނަށް ތިރިކޮށް އޮންނަލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ.
މިނާކޮޅުގެ އެންމެ ފަހު ދަތުރުގައި ވީނުވީ ގޮތެއްނޭނގި ގެއްލިފައިވާތީ، ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ މީހުނާ ތަކެއްޗަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިރިނާކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ