...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރިކަށުނގަ
ނ.
ހިކިއިނގުރާއި، އަސޭމިރުހާއި، ވަކިފުލާ، ކައްބާބު މި ހަތަރު ބާވަތަށް އެއްކޮށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިކަށުނގަ . ހިކިއިނގުރު . ތިރިކަންގައީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ