...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރިކަން
ނއނ.
(1) އުސްކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އުސްމިނުން އުނިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިހޫކަން . ހިމޭންކަން . ނިއަނެތިކަން . ރަމަތަކަން . ފާޑުވެރިކަން . ތަވާޟުޢުވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ