...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރިކުރުން
މ.
(1) މަތިކުރުމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ނަގައިފައި ހުރިއެއްޗެއް ބޭލުން.
މިސާލު:
(ހ) ދިދަ ތިރިކުރުން.
(ށ) ރިޔާތިރިކުރުން.
(3) އުސްކަން ކުޑަކުރުން.
މިސާލު:
ފާރުތިރިކުރުން.
(4) ސޭލާއަކުން އުފުލައިފައި ހިފަހައްޓައިފައިހުރި އެއްޗެއް ބިމަށް ނުވަތަ އެނޫންތަނަކަށް ގެނައުން.
(5) އުފުލައިފައި ހުރި އެއްޗެއް ވައްޓައިލުން.
މިސާލު:
ފަރުދާ ތިރިކުރުން.
(6) އުދުހުން ހުއްޓައިލައި ތަނެއްގައި މަޑުކުރުން.
މިސާލު:
(ހ) މަތިންދާ ބޯޓު ތިރިކުރުން (ށ) ދޫނިގަހަށް ތިރި ކުރުން
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާޑަށްތިރިކުރުން . ހިމޭންކުރުން . ރަމަތަކުރުން . ރިޔާދޫކުރުން . ބޯލެނބުން . މެދުކުނބަށްދެމުން . ފަނިވަރަޖެހުން . ފަލިބޭލުން . ފިނިކުރުން . ދޫކުރުން . ތައްކަތުކުރުން . ތިރިކުރުން . ތިރިކެޅައުން . ތިރިކޮށްލުން . ގުޅިބޭނުން . ގުޑިދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ