...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރިވުން
މ.
(1) ހުރިއުސް މިނަކަށްވުރެ ބިމާ ގާތްވުން.
(2) އުސްމިނުން އުނިވުން.
މިސާލު:
ފާރުތިރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމަތަވުން . ހައްމަތަވުން . ހިމޭންވުން . ނިއަނެތިވުން . ރަމަތަވުން . ރާޅާޖެހުން . އަޑިވުން . ވަރަބިނދުން . ވެއްޓުން . މަންތިރިވުން . މައިތިރިއެރުން . މަސަލަސްވުން . ފަނުފޫޖެހުން . ދަށްވުން . ދުޅަމަޑުވުން . ތަވާޟުޢުވެރިވުން . ތިރިވުން . ލާހިކުވުން . ސޮހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ