...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރިމަގެލެ
ނ.
(ގ) ލޮނުމަގޫ.
މިއީރާޅުއަރާ ހިސާބު ގައި ހުންނަ މަގުލެވެ.
ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ