...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރީކައިރި
ނ.
(1) ބޯވަޅުއެޅި ލިބާހުގެ ވަށްބަގިޔާގެ މަތީގައި ކަސަބުން ގަތައިފައި އަޅާފަށް.
މިފަށް ވަށްބަގިޔާއަށްވުރެ ފުޅާވާނެއެވެ.
ތިރީކައިރިޔަކީ ބޯވަޅުގައި އޮންނަ އެންމެ ފުޅާ ކަސަބުގަނޑެވެ.
(2) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ތިރީ ކައިރިފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންގާޅުފޮށި . ބޮލާފޮށާއެޅުން . އަރުވާޖެހުން . އަސްކެނި . އުނގު . އޮއްބުން . ވަޅިދަށޮ . ފަސްބައި . ފުށްކޮލި . ތައު . ތިރީކައިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ