...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިރީސް
ނ.
(1) ތިންދިހަ.
(2) 03.
(3) އޮނަތިރީހާއި އެއްތިރީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބެލުން . ނަވާވީސް . ބައްތިރީސް . އަށުތިރީސް . އަރުދު . އެއްތިރީސް . އޮނަ . އޮނަސާޅީސް . މަތިންތިރިޔަށް ކިޔެވުން . މުޞްޙަފު . ފަންސަތިރީސް . ފަސްހެޔޮދުވަސް . ފޮތް . ފޮތްފޮށިކިޔެވުން . ތިނެސްކަން . ތިންދޮޅަސް . ތިރީހެ . ތެއްތިރީސް . ތޯތޯދުވަސް . ސައުރަތިރީސް . ސަތިރީސް . ޤުރްއާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ