...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިބަ
ނ.
(މަލިކު) ތިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅަތުން ކިޔުން . ހުޅަތް . ރަވޯ . ކައްޓާ . ކަމަރު . ވަޅުބަތް . ވިއްސާރަވުން . ދުނިބައި . ދުނިޔޭގެއަލިކަންދުށުން . ދުންލާދޮންކުރުން . ތައިވަރު . ތިހެލާނެ . ތޫނބި . ސީރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ