...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިބާ
ނ.
(1) ކަލޭ.
(2) ތިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިތޮރާ . ހުގުން . ބާފޮތިފާނަ . ކަށިކެޔޮ . ކުތިކެއުން . ކޮތަކެއުން . މަތާލުން . ދަތްޕިލާޖެހުން . ދުންފަތްއެޅުން . ލައިބެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ