...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިބުން
މ.
ދިރޭއެއްޗަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނާހުރުން ގިނަ ތަކެއްޗަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނާ ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
(ހ) ދަނޑުގައި 23 ކުދިން ކުޅެން އެބަތިއްބެވެ.
(ށ) އެގަހުގައި 61 ކާޅު އެބަތިއްބެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ބޯގަތައިލުން . ޅަޔަށްއެޅުން . ކުނަމެހި . ކޭތަހިފުން . އަތާއަތްގުޅައިލުން . އިއްދައިގައިއިނުން . އެތުރުން . ވަތަށްގޮނޑިލުން . ވިޔަފާރިއެޅުން . މަޑިއްޕުން . މާކެޔޮޅުކަމުއެޅުން . ފަތީލުން . ފޯރިއަށްތިބުން . ދަހިލަވަޖެހުން . ދަމަށްތިބުން . ދަތީގައިޖެހުން . ދިރިތިބުން . ދިޔަވަރަށްބެލުން . ދުންފަތުއަނދިރިއެޅުން . ތިއުން . ތިލަފިހިއެޅުން . ގެތިލުން . ސިލޭހަހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ