...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިކި
ނ.
(1) ދިޔާއެއްޗެއްގެ ވަކިން ވެއްޓޭ މަދު މިންވަރެއް.
(2) ދިޔާއެއްޗެއް ތަނަކަށް އެޅިފައި ބުރައިގެންދާ މިންވަރު.
(3) ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެއް.
އެންމެ ޢާއްމުކޮށް މިނިޝާން ބޭނުންކުރަނީ ޖުމުލަ ނިންމާ ތާނގައެވެ.
(4) ނުކުތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކޮކާ . ހިންދޫރަތިކި . ހިރުނދުދޫނި . ހިތަމިޔަރު . ހުއްޓި . ނަގޫހުދުމަޑި . ނާރެސް . ނިޔަފަތިމާ . ނުކުތާ . ރަންކާޅު . ރަންމަންފުއްލާ . ރަންފާނަ . ރަތްތިކިފާނަ . ރިހާކުރުބަގީޗާ . ރިހާކުރުބޮލި . ރީނދޫވެން . ރޯނުބޮނޑިފާނަ . ބައްޑެލަ . ބިލެތްމާލޯފިނދު . ބުރައިގަތުން . ބުރުނުބޮލި . ބުރުވާލުން . ބުރުވުން . ބުރެކިފާނަ . ބޭސްއެޅުން . ބޮނޑިބަތްބޮލި . ބޮންޑާފާނަ . ބޯރީނދޫ ކޮކާމަސް . ބޯޅަޖެހިފާނަ . ކަހަފޮނޑަގި . ކަނޑުހާ . ކަނޑުއުނިޔަ . ކަނަމަދު ފޫއެނބުރި . ކަންނެލި . ކަސްފާނަ . ކިރުފުންނަ . ކުފިބޮލި . ކުލަފާނަ . ކޫރުފާނަ . ކެރިޖެހުން . ކޮރުކޮކާ . ކޮވެލިފާނަ . އަޅިކަޅޯއް . އައިލަ . އަލަނާސިބިބީ . އިހޭނެރުން . އިސްޕުރޭ . އޮށްދައު . އޮޅުފަތިމިޔަރު . އޮޅުފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ