...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިކިޖެއްސުން
މ.
(1) ލޮލަށް ނުވަތަ ނޭފަތަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ތަނަކަށް ދިޔާބޭހެއް ތިކިތިކިންއެޅުން.
(2) ބަލިމީހަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖަކަށް ދިޔާއެއްޗެއް ތިކިތިކިންދިނުން.
(3) ތިކިޖެހުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ