...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިއަ
އ.
ތިޔަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދެވި . ހިނޭ . ހިތްފަޅައިގެންދިއުން . ހިލާ . ހިޔަހަބަދަ . ހޭކިލުން . ކަރާސީނުތެޔޮ . ކުޅިބޯކިބާ . އަނދުންއެރުވުން . އަތުރު . އަތްފުނައުއެޅުން . އާދަރި . އާދޮނި . އިސްޕިރޭޓު . ވަވިކެހުން . ވުރެ . މިލަފޭލި . ދިޔޯ . ދުންލުން . ތަރުބިޔަތުކުރުން . ޒަޚަމު . ޓެކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ