...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިއޭޓަރު
ނ.
(1) ތަމްސީލު ކުޅެހަދާގެ.
(2) ބައިސްކޯފު ދައްކާގެ.
(3) އެތަނެއްގެ އެތެރޭގައި ހަރުފަތް ބަރިއެއްގެ ގޮތަށް ތަޅުންގަނޑު ހަދައި އެތަނުގައި ގޮނޑިޖަހައިފައިވާ ހޯލު.
(4) ހަސްފަތާލުގައި ބަލިބައްޔާ ބެހޭ ފެޅުންތައް ފެޅުންތައް ފެޅުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ކޮޓަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ