...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިއް
ނ.
ތިކި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރި . ހަނގު . ހަރު . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހަވޭލި . ހިރުމާ . ހިއްތަންވެން . ހިތްހިތުގައި ނުޖައްސާށެވެ. ހިތްނެތިއްޔާ ނުކުރާށެވެ. . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުވަނދުގޮށި . ހުދުހުދާ . ހުޑުލި . ހެޑުފޯނު . ނައިބުބޮލި . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނުރަމަދިރި . ރަންމަންފުއްލާ . ރައްކަލެ . ރުވުން . ބަރާސިލު . ބަލަސް ބޮޑު އޮޑިއަށް އަރާށެވެ. . ބާތިބުން . ބާތިއްބުން . ބިމުސޫފި . ބިލެތްމަތީބޭކަލުން . ބުރުނުބޮލި . ބޭރު . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ބޮޑުބޭކަލުން . ބޮޑުކޭމުގައިބޭންދުން . ބޮޑުމަތާދަތި . ބޮޑުމުސްކުޅި ބޭކަލުން . ބޮޑުދަތި . ބޮޑުސާހިބުން . ކަޅުކޫޑި . ކަޅުތިލަ . ކައިރުބޮލި . ކުނބޯބޮލި . ކުނީހަނޑޫ . ކުރުނބާފުޅާދިއުން . ކުޅިސަމާ . ކުކުޅަށްވުރެ ބިސްދޮށިވުން . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . ކުޑަކިބާ . ކޭންޕު . ކޮވެލި . އަނހިކުރުން . އަނހިކުރުން . އަވަހާރަގަނޑުވަރު . އަމާންކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ