...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިއްބާ
ނ.
(ގ.) ތިނބި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ބަރާސިލު . ބޮޑުބަނޑޭރިގެ . ބޮޑުމަތާދަތި . ބޮޑުދަތި . ކުކުޅަށްވުރެ ބިސްދޮށިވުން . ކޭންޕު . އަތްމަތީދަތި . ފަށަން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ފޮތްތިއްބާދަތި . ދަތިއެނދު . ދަތީގައިޖެހުން . ގަޑި ހަދާ އައިނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ