...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިއްތި
ނއ.
(1) ނަލަ.
(2) ރީތި.
(3) ބަސްއަހާ.
(4) ރަނގަޅު.
(5) ކުދިން އަނދުން އަޅުވާއިރު އަތްތިލައިގެ މެދުގައި ޖަހާތިކި.
މިއީ ކުޑަކުދީންގެ ބަހުރުވައިގައި ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްތަންވެން . ހުދުހުދާ . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނުރަމަދިރި . ކަޅުކޫޑި . ކައިރުބޮލި . ކުނބޯބޮލި . ކޮވެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ