...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިއްޖެހިފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ދުވާލު ނަނު ފައްތައިގެން ކެޔޮޅުކަމުގައި ގިނައިން ބޭނޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ހަށިގަނޑުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގަދަމުށިކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނަނީ ގާތްގަޑަކަށް އެއްވަރަށް ކަނޑާލެވިފައި ހުންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
މަހުގެ ހުރިހާ ކޮތަރިއެއްގައިވެސް ތިކި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ