...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމަންކަލޭފާނު
ނ.
ބުނިބަސް އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ އަހަރެން (ތިމާ) މިބަހުގެ ބަދަލުގައި މާތްބަހުން ބުނާގޮތް (މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ މަލާއިކަތުންނާއި ނަބީންނާ ރަސޫލުންނާ އަޞްޙާބު (ބޭކަލުންނާމެދުގައެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ