...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމަރަ
ނ.
(1) ޓިނާއި ޖަސްތުފަދަ ތަކެތިން ހަދާތަކެތި ބެއްދުމަށް ގެންގުޅޭ މަޢުދަނީއެއްޗެއް.
މިއަލިފާނުން ވިރޭނެއެވެ.
މިއީ ފެނުބާރު ހިފާވަރަށްވުރެ ބަރުއެއްޗެކެވެ.
(2) އުރަވަޅީގައި ނަގާބައްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންދޫރަ . ހުދުތިމަރަ . ހޮޅިއެޅުން . ނިގާރަންފޮށި . ބަރި . ބަރިގަނޑު . ބިއްލޫރި . ބޮލިގަނޑު . އުންޑަ . ވެތާ . މަޑިތަރު . މުރައްނު . ފަތްގަނޑު . ފަޗިސް . ފަޗިސްކުޅިބައި . ދިޔާވުން . ތަވީދު . ތިމަރަނަރު . ތިމަރައައްސި . ތިމަރައެޅުން . ތިމަރަވައި . ތިމަރަފަތެ . ތިމަރަފަތް . ތިމަރަލުން . ތުމަރަ . ތުތިޔާ . ތެނބެރަ . ތެނބެރެބަލި . ތެނބެރެއައްސި . ތެނބެރެވައި . ތެނބެރެފަތެ . ތެނބެރެފަތް . ސަދަބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ