...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމަރަހަނދި
ނ.
ހަންޖާ ވައްތަރު ނަމަވެސް ހަނދީގެ ބާވަތްތަކާ ޚިލާފަށް ދިގުކޮށް ހުންނަމަހެއް.
މިއީ ދިވެހިން ކެއުމަށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ތުނބުގެ ތިރީބައި މަތީބަޔަށްވުރެ ދިގުކޮށް ނުކުމެފައި ހުންނާނެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ރިހިއަޅި ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ