...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމާފޭހިއިލޮށި ގަނޑުހެރޭނީތިމާގެ ލޮލަށެވެ.
"ތިމާފޭހިއިލޮށިގަނޑުހެރޭނީތިމާގެ ލޮލަށެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) މީހަކަށް ކެއްސެއްދޭން ތިމާ ނުބައިރޭވުމެއް ރާވައިފިނަމަ އެރޭވުމުން އެންމެފަހުން ގެއްލުންލިބޭނީ ތިމާއަށޭ ބުނުމަށް ބޭނުންކުރާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ