...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިމާގެކަން
ނއނ.
ލޭގެ ގޮތުން ގުޅުން ހުރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަންހަދިލަކޮޅު . ދިލަކޮޅުފޯރުން . ދުރުހިލޭވެގަތުން . ދުރުމީހުން . ގާތްކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ