...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިލަ
ނ.
(1) ފުނުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ފުންކަންކުޑަ.
(3) ވިސްނައިގަތުމަށް ފަސޭހަ.
(4) ތޫނުއެއްޗެހީގެ ކެނޑެންހުންނަބައި.
(5) ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްކުރަން ގެންގުޅޭ އާލާތުގެ ކަނޑައި ބުރިކޮށް ކޮށައިހެދޭބައި.
މިސާލު:
(ހ) ދުނިކީސްތިލަ.
(ށ) އުދަލިތިލަ.
(ނ) ފުރޯތިލަ.
(ރ) ގުރޭންޑަރުގެތިލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަނާއެޅުން . ހަތޭލި . ހަތްދުވަސްވުން . ހަލާދަނޑި . ހާ . ހިބަޅު ލަނޑާ . ހުނިގެނޑި ދީނި . ހުނިގޮނޑި . ހުނިގޮނޑިފިލާ . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުނިގޮނޑިތިލަ . ހުބަސާނަ . ހުދުހަން . ހެބަޑޮ . ހޮޅިކުރަފަތް . ނައަމްސޫފި . ނަލަމަރިޔަންފާނަ . ނަގޫހުދުމަޑި . ނޫނު . ރަންކީހާކީސް . ރަވަ . ރަވަޖެހުން . ރަތްބަގީޗާ . ރަތްދަތި . ރަސްއައިން . ރާވަޅި . ރާވަޅިދަނޑި . ރާތާގާބަރި . ރާޑަރު . ރިކާބު . ރޭޒަރުތިލަ . ރޮންދާކޮޑި . ބަނޑުފުށް . ބަބުރުފައިތިލަ . ބަޅުބޯވަޅި . ބަޅުވަޅި . ބަދިގަނޑު . ބަޑިކޮޅު . ބާރަށް . ބާރަނަ . ބާދަނޑި އެޑުން . ބިނބިފަޅީތަފާ . ބީއްސުން . ބުންހިއްޕުން . ބުރަފަތިލަފުޒުގެ އަރަތް . ބޫޓު . ބެން . ބޮނބިފަޅީތަފާ . ބޮއްކަންވަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ