...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިލަފަތް
ނ.
ތަކެތި ވަޒަންހަމަކޮށް ކިރަން ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިހުންނާނީ މެދުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ދަނޑިއެއްގެ ދެކޮޅުގައި އެލުވައިފައި ހުންނަ ދެތަށިލައިފައެވެ.
ދަނޑީގެ މެދުގައި ކަށްޓެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޓާ . މީޒާން . ތެލަފަތް . ތެލެފަތާ . ތެލެފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ