...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިލަގަނޑު
ނ.
މަސްދޯނިފަހަރަށް ހައްސަ ބޭވުނީމާ އެކަން އެންގުމަށް އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅުގެ މުލައްގަނޑުގައި ބަންނަ އެތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުފަހުލަގޮނޑި . ތަލަބަނުން . ތަލައިގަނޑޮ . ތެލައިގަޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ