...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިލާކެޔޮޅުކަން
ނ.
ތިލަތިލަމަތީން ފަރުމަސް ބޭނުން.
މިކެޔޮޅުކަމުގައި ތިލަމައްޗަށް އެން އުކައިގެން ފަރުމަސް ބޭނުމާއި، ހޭމަސް ހަލައިގެން މަސްހިފުމާއި، ތިލަމައްޗަށް ނަނުގައްތައިގެން އެންބޮޑިއަޑިއަށް ދޫކޮށްގެން ނަނުން ފަރުމަސް ބޭން ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ