...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިލެޔޮ
ނ.
(1ތިލެޔޮއޮށުން) ހާނާތެޔޮ.
މިއީ ކެއުމަށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ތިލެޔޮ އޮށް އަޅާ ގަސް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮރިމަސްފިލާ . ތިލެޔޮ . ތިލެޔޮއޮށް . ތިލޭ . ތިލޭލެ . ތިލޭލެއޮނޓެ . ތިލޭލް . ތިލޯ . ތެލެއޮޓެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ