...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިލޯށި
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފުށުވާ ހިފަން އެއްގަމަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށަ . ކަނޓަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ