...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިޔަރަ
ނ.
ދިގުތިޔަރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށަލަ . ވަށަކަތިރި . ވަށޮތިޔަރަ . ވަށޮތޭރަ . ވަށްތިޔަރަ . ވައްކަތިރި . ވައްތިރި . ވަލިސޭރާ . ވަޓަތޭރަ . ފަގަތަ . ދިއްކަތިރި . ދިގިތޭރަ . ތިއަރަ . ތިޔަރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ