...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިޔާގި
ނއ.
(1) އަތްމަތި ތަނަވަސް.
(2) ކާބޯތަކެތިގިނަ.
(3) ގިނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންބަހަ . އަތްމަތިފަސޭހަ . އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ. . ވިއަވަތި . ވިއަވަތިކަން . ވިއަވަތިވުން . ދުނިޔެތަނަވަސްވުން . ތަދުމަޑުކަންފިލުން . ތިޔާގިތުރާ . ތިޔާގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ