...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތިޔާގިކަން
ނއނ.
(1) އަތްމަތި ތަނަވަސްކަން.
(2) އަތްމަތީގައި ކާބޯތަކެތި ގިނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވިއަވަތި . ވިއަވަތިކަން . ތަދުމަޑުކަންފިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ