...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތީ
އ.
(1) ތިޔައީ (ދުރުގައިވާ އެއްޗަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ބުނެދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ (ބަހެއް.) މިސާލު:
ތީ އަހަރެންގެ ގަލަން.
(2) ހިނގީތީ ހިނގިކަން ދައްކައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްއުޅޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ނޭންގީތީ ނާދެވުނީ.
(3) ޔަތީ، މިއަކުރު ކުރުކޮށް ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
ނޭންގީތީ ނާދެވުނީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށިވައު . ހަނކާ . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްތުން . ހަނުއެނބުރުން . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންމުށި . ހަންޖާ . ހަންޖެހުން . ހަރުބީމަތީމުސްކުޅިލަވަ . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރުމަތީބަޑި . ހަރުފަތުކޭން . ހަރޮނގުހިކާ . ހަކަވެޅާ . ހަކި . ހަކުރުބޮލި . ހައިވަކަރު . ހައުޅާބައިން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދު . ހައްޕުނޑު . ހަވަރުދުރޯ . ހަވާދުކުރުން . ހަވެދަނޑިކާނަ . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަފޮޅު . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތިމާ . ހަތްރީތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަޑިގިއްލާ . ހަޖަރަލްއަސްވަދު . ހާ . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާކާލާފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ