...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތީރު
ނ.
(1) ހެވިކަމުގެ ގޮތުންނާއި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައްޔާއި އެއްގަމު ކެޔޮޅުކަމުގައި ދުނިދަނޑީގެ ބާރުން ފޮނުވާ ދުނި.
(2) ސަމުގާގެ މިސްރާބުތަކުގެ ތެރެއިން ޖައުޒާއާއި، އަގުރަބާ ދެމެދުގައި އޮންނަ މިސްރާބު.
(3) ތީރެއްގެ ސިފައިގައި ކުރަހާފައި ހުންނަ ނިޝާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތީރި . ތީރެ . ޑާޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ