...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނބާ
ނ.
(ޏ) ތުނބި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯރީނދޫ ކޮކާމަސް . ބޯރީނދޫބިބީ . ކަނޑުގުރުވަ . ކަތުރުމަސް . ކުޅީކުކުޅު . ކުޑަލަގަނާ . ވަތުންރޭރު . މަރަދަނޑި . މަތިކެނޑުން . ފުރާލުން . ދުށިން . ދޮންދީނި . ގިރުނބާދޫނި . ގޮހޮރުކޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ