...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނބި
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަރުބޭރުގައި ބޮޑެތި އައިން ހަަދައިގެން އުޅޭ މަހެކެވެ.
މިމަހުގައި ހުންނަ އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ސިފައަކީ، އަނގައިގެ މަތީން ބޮލުގައި ހުންނަ ދަޅެވެ.
ކަންފަތްގަނޑު ކުޑައެވެ.
މަހުގެ ދެފަރާތުން ފަހަތުކޮޅުގައި ދެކަށި ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މުށިއަޅި ކުލައެވެ.
މަތީބައި ހުންނަނީ ކުލަ ގަދަކޮށްނެވެ.
މި ކުލަ ގަދަ ހިސާބު ހުންނަނީ ނޫކުލައެއްގައެވެ.
މަހުގެ ބޮލާއި މުށި ހަށިގަނޑުގައި މުށިކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުރެއެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫފަތި . ބުޅިކަ . ބުޅިތުން . ބުޅިތުބެ . ކަނޑުކާޅު . ތުނބައި . ތުނބާ . ތުނބޮއި . ތުބަމަހަ . ތުބެމަހަ . ޖަހަމުސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ