...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނބުންފުމުން
މ.
އަނގައިން ވައި ފޮނުވައިގެން ދެ ތުންފަތުގެ ތެރެއިން އެ ވައި ނިކުންނައިރު އެކި އެކި ރާގު އެޅުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުނބެގޮއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ