...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނބުޅި
ނ.
ފިރިހެނުންގެ ދަތްދޮޅިއާއި، ކޮލުގެ ދެފަރާތުން ކަންހުޅީގެތިރިން ފަޅާއިސްތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމޭނި . ހަޖާމު . ހަޖާމުކުރުން . ހީނާފަތްއެޅުން . ނެރަވާ . ރޭޒަރު . ބުޅިތޮނަ . ބޭވުން . ކެހުން . ކޭލަ . ކޭލަތުނބުޅި . އަމޭނި . ވަށައިތުނބުޅި . ދެވަން . ދެވަންތުނބުޅި . ތިނބިޅި . ތިނބިޅިބުރު . ތުނބުޅިހާ . ތުނބުޅިހެދުން . ތުނބުޅިބަކަރި . ތުނބުޅިކެހުން . ތުނބުޅިމަތިމަސްހެދުން . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ތުނބުޅިބެހެއްޓުން . ތުރުކުރެއްވުން . ތުބުއްޅާ . ސައްބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ