...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން
"ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން" ގބ.
ފިރިހެނުންގެ ދަތްދޮޅިއާއި ކޮލުގެ ދެފަރާތުން ކިރިޔަކިރިޔާ އިސްތަށިފެޅުން.
މިއީ މީހާގެ ޅަކަން ބަޔާންކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ